publicerad: 2021  
hinka hinkade hinkat
verb
hink`a
ibland med partikelnupp ta upp (vätska) i hink eller spann
hinka (upp) något
hinka (upp) vatten ur brunnen
ofta mer el. mindre bildligt, sär­skilt i ut­tryck för stor konsumtion av dryck var­dagligt
de satt och hinkade champagne med pris­tagarna
belagt sedan 1739; den bildliga bet. sedan 1987
hinkahinkande