publicerad: 2021  
hjortdjur hjort­djuret, plural hjort­djur, bestämd plural hjort­djuren
hjort|­djur·et
substantiv
hjort`djur
typ av kortsvansat, idisslande hov­djur med grenig hornkrona vanligen bara hos hannen; om bl.a. hjort, rå­djur, ren och älg
belagt sedan 1847