publicerad: 2021  
mentalitet mentaliteten mentaliteter
ment·al·itet·en
substantiv
mentalite´t
själslig in­riktning ofta hos större grupp
skillnaderna mellan svensk och dansk mentalitet
ofta med ton­vikt på negativa drag vanligen i sammansättn.
hjordmentalitet; sofflocksmentalitet; våldsmentalitet
belagt sedan 1905