publicerad: 2021  
hjälpmedel hjälpmedlet, plural hjälp­medel, bestämd plural hjälpmedlen
hjälp|­medl·et
substantiv
hjäl`pmedel
medel som under­lättar något arbete eller dylikt så­väl om före­mål som metoder
JFR resurs
arbetshjälpmedel; AV-hjälpmedel; hörhjälpmedel; sexhjälpmedel; synhjälpmedel; hjälpmedelsteknik
ett hjälpmedel (för någon/något/att+verb)
ett hjälpmedel (för någon)
ett hjälpmedel (för något)
ett hjälpmedel (för att+verb)
ett hjälpmedel (mot något)
det finns många tekniska hjälp­medel för att förbättra arbets­miljön; datorn som pedagogiskt hjälp­medel
belagt sedan 1734