publicerad: 2021  
hobby hobbyn, plural hobbyer äv. hobbies
hobby·er
substantiv
[håb´y]
aktiv verksamhet som man regel­bundet och av ren­odlat intresse ägnar sig åt på fri­tiden ofta med in­slag av skapande (sällan t.ex. om läsning)
hobbyodlare; hobbyrum
hans hobby är modellflygplan; måleriet var bara en hobby, inte ett leve­bröd
belagt sedan 1916; av engelska hobby med samma betydelse, trol. bildat till en smeknamnsform av Robert