publicerad: 2021  
honnörsbetyg honnörs­betyget, plural honnörs­betyg, bestämd plural honnörs­betygen
honn·örs|­be·tyg·et
substantiv
honnö`rsbetyg
något ålderdomligt ett av de högsta betygen i skola, på universitet eller dylikt
äv. något ut­vidgat
recensentens honnörs­betyg
belagt sedan 1876