publicerad: 2021  
hovmarskalk hov­marskalken hov­marskalkar
hov|­mar·skalk·en
substantiv
[hå`v-]
(titel för) person som an­svarar för ekonomi- och representations­frågor vid ett hov
hovmarskalksämbetet
belagt sedan 1544