publicerad: 2021  
hovnarr hov­narren hov­narrar
hov|­narr·en
substantiv
[hå`v-]
historiskt person som är an­ställd som ett slags under­hållare vid furste­hov för sitt löjliga ut­seendes eller upp­trädandes skull ofta om person med något lyte, t.ex. en dvärg
belagt sedan 1620