publicerad: 2021  
humanist humanisten humanister
hum·an·ist·en
substantiv
humanis´t
1 person vars ut­bildning främst in­riktats på ämnen med nära an­knytning till människan som kultur­varelse fram­för allt språk, estetiska ämnen, historiska ämnen och filosofi
in­om forsknings­projektet sam­arbetar humanister och natur­vetare
belagt sedan 1843
2 person som betonar vikten av respekt för människans värdighet och rättigheter
Torgny Segerstedt var en liberal humanist som kämpade mot nazismen
belagt sedan 1811
3 före­trädare för den stora antik­inspirerade kulturströmningen under renässansen
Erasmus av Rotterdam var kan­ske den störste av humanisterna
belagt sedan 1811