publicerad: 2021  
humankapital human­kapitalet, plural human­kapital, bestämd plural human­kapitalen
hum·an|­kap·it·al·et
substantiv
huma`nkapital
(viss grupp) människor betraktade som ekonomiska nyttigheter med tanke på deras samlade erfarenhet och kompetens
ut­bildning eller, på ekonomisk jargong, investering i human­kapital
belagt sedan 1980-talet