publicerad: 2021  
humid neutrum undviks
hum·id
adjektiv
humi´d
i vetenskapliga samman­hang som känne­tecknas av riklig neder­börd om klimat, tids­period el. om­råde
MOTSATS arid
belagt sedan 1884; av lat. (h)u´midus 'fuktig, vattenhaltig'