publicerad: 2021  
humma hummade hummat
verb
humm`a
säga hm som ut­tryck för undran, efter­tanke, tveksamhet eller dylikt
humma (något)
hon hummade och rodnade in­för prästen
äv. en­bart ljud­härmande sjunga hm
han hummade med i sången
belagt sedan 1913; till hm
hummahummande