publicerad: 2021  
hutt hutten huttar
hutt·en
substantiv
var­dagligt liten mängd bränn­vin mot­svarande ung. ett snaps­glas
SYN. snaps, sup
ta sig en hutt
belagt sedan 1932; jfr ev. sv. dial. hutt 'liten stöt; liten hjälp'