publicerad: 2021  
-vill -villt -villa
adjektiviskt slutled
som inte vet vad som gäller i det av­seende som fram­går av samman­hanget
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); se ur­sprung till vill