publicerad: 2021  
huvudnyckel huvudnyckeln huvudnycklar
huvud|­nyckl·ar
substantiv
[hu`v-] äv. [huv`-]
nyckel som passar till flera olika lås i samma hus el. bostads­område
tjuvarna hade lyckats komma över huvud­nyckeln
äv. nyckel till huvud­ingång
belagt sedan 1749