publicerad: 2021  
huvudord huvud­ordet, plural huvud­ord, bestämd plural huvud­orden
huvud|­ord·et
substantiv
[hu`v-] äv. [huv`-]
grammatiskt viktigaste ord i en sats­del som består av flera ord
subjektets huvud­ord i satsen "den lille pojken sover" är "pojken"
belagt sedan 1834