publicerad: 2021  
huvudpunkt huvud­punkten huvud­punkter
huvud|­punkt·en
substantiv
[hu`v-] äv. [huv`-]
viktigaste led i resonemang, fram­ställning eller dylikt
åklagaren presenterade huvud­punkterna i sitt bevis­material
belagt sedan ca 1550