publicerad: 2021  
huvudräkning huvud­räkningen
huvud|­räkn·ing·en
substantiv
[hu`v-] äv. [huv`-]
räkning utan hjälp av papper och penna vanligen om enklare addition, multiplikation och dylikt
belagt sedan 1846