publicerad: 2021  
hybble hybblet hybblen
hybbl·et
substantiv
hybb`le
mindre brukligt under­måligt hus
JFR ruckel
äv. om under­målig bo­stad eller dylikt i all­mänhet
belagt sedan 1572; sv. dial. hybbele 'koja; ruckel'; besläktat med hjon och fornsvenska böle 'boning'