publicerad: 2021  
1hybrid hybriden hybrider
hybr·id·en
substantiv
hybri´d
växt- eller djurart som upp­kommit genom korsning mellan representanter för två helt skilda arter om individ el. om den nya arten
hybridbildning; hybridform; hybridlärk; orkidéhybrid
en hybrid (mellan några) en hybrid (av några)
hybrider är ofta sterila; mul­åsnan är en hybrid mellan en häst­hingst och ett åsnesto; smul­gubbe är en hybrid mellan smultron och jord­gubbe
äv. bildligt blandning
boken är en hybrid mellan roman och drama
spec. äv. om for­don
belagt sedan 1858; av franska hybride med samma betydelse; av lat. hyb´rida 'bastard'; ev. till grek. hyb´ris
2hybrid neutrum undviks
hybr·id
adjektiv
hybri´d
som ut­gör hybrid om växt el. djur
hybrida arter
äv. bildligt
hybrida musik­stilar
belagt sedan 1814; se ur­sprung till 1hybrid!!