publicerad: 2021  
hydratiserad hydratiserat hydratiserade
hydr·at·is·er·ad
adjektiv
hydratise´rad
som i vattenlösning är förenad med vatten­molekyler
hydratiserade joner
belagt sedan 1887