publicerad: 2021  
hypokondri hypokondrin
hypo·kondrin
substantiv
hypokondri´
sjuklig om­sorg om det egna hälso­tillståndet
belagt sedan ca 1700; bildn. till grek. hypokhon´drion 'under­liv', till hypo´ 'under' och khon´dros 'hjärtgrop'