publicerad: 2021  
hypofys hypofysen hypofyser
hypo·fys·en
substantiv
hypofy´s
en körtel, belägen i an­slutning till hjärnan, som styr produktionen av viktiga hormoner bl.a. köns- och tillväxt­hormoner; ofta benämnd "undre hjärn­bihanget"
belagt sedan 1905; bildn. till grek. hypo´ 'under' och phys´is 'natur; växt', allt­så eg. 'växt under (hjärnan)'