publicerad: 2021  
hypnotisör hypnotisören hypnotisörer
hypn·ot·is·ör·en
substantiv
hypnotisö´r
person som (yrkes­mässigt) fram­kallar hypnos om psykiater eller dylikt el. om person utan vetenskaplig bak­grund
hon gick hos en hypnotisör för sin ångest; en hypnotisör som upp­trädde på olika nöjes­fält
belagt sedan 1887