publicerad: 2021  
hyponymi hyponymin
hypo·nymin
substantiv
hyponymi´
det att ett ord är hyponym till ett annat
relationen mellan ros och blomma kan beskrivas i termer av hyponymi
belagt sedan 1979; till grek. hypo´ 'under' och on´yma 'namn'