publicerad: 2021  
hålla undan höll hållit, presens håller
håll·er und·an
verb
hålla un´dan
behålla sitt för­språng
hålla undan (för någon/något)
hålla undan (för någon)
hålla undan (för något)
norr­mannen närmade sig på inner­banan men svensken lyckades hålla undan
äv. vika åt sidan för mötande eller dylikt
belagt sedan 1803