publicerad: 2021  
häfta häftade häftat
verb
häf`ta
1 ibland med partikelnihop med enkla medel foga samman (lösa delar) till en enhet med klämma, tråd, klister el. något annat, inte allt­för hållbart; särsk. med av­seende på papper men äv. all­männare
någonA häftar (ihop) något
hon häftade ihop arken tre och tre
spec. vanligen perfekt particip binda eller klistra (lösa blad) till bok eller häfte
boken kostar häftad 150 kronor och in­bunden 275 kronor
äv. bildligt, sär­skilt med av­seende på blick eller dylikt fort­löpande hålla riktad mot och fäst vid
allas ögon var häftade vid talaren
häfta i skuld se skuld
belagt sedan 1717; jfr fornsvenska häpta, häfta 'binda; fängsla; hämma', bildat till hapt 'band; boja'; jfr ur­sprung till 1häkta!!
2 (fastna och) sitta fast vid el. på något
något häftar (vid någon/något)
något häftar (vid någon)
något häftar (vid något)
dammet häftade vid kläderna
äv. bildligt, sär­skilt om negativ före­teelse som förknippas med viss person
skammen borde ha häftat vid någon annan än den ut­pekade; inga miss­tankar häftar vid NN
belagt sedan ca 1695
häftahäftande, häftning