publicerad: 2021  
hämmare hämmaren, plural hämmare, bestämd plural hämmarna
substantiv
hämm`are
vanligen i sammansättn. substans som verkar hämmande på specifika kropps­funktioner, processer m.m. och som ofta in­tas i form av läke­medel
inflammationshämmare; protonpumpshämmare; kalciumflödeshämmare
belagt sedan 1958