publicerad: 2021  
hänförelse hän­förelsen
hän|­för·els·en
substantiv
`nförelse
(till­stånd av) oemotståndlig förtjusning
hänförelse (över någon/något/att+verb/sats)
hänförelse (över någon)
hänförelse (över något)
hänförelse (över sats)
hänförelse (över att+verb)
pjäsen in­gav dem hän­förelse
ofta med stark bi­betydelse av gripenhet el. rörelse
hans nyskrivna dikt väckte hän­förelse
belagt sedan 1819