publicerad: 2021  
häradshövding härads­hövdingen härads­hövdingar
här·ads|­hövd·ing·en
substantiv
`radshövding
historiskt (titel för) juridisk ämbets­man i spetsen för en dom­saga eller en härads­rätt
förr äv. som artigt tilltals­ord till jurist som full­gjort tingstjänstgöring historiskt
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska häradshöfdhinger