publicerad: 2021  
häradsskrivare härads­skrivaren, plural härads­skrivare, bestämd plural häradsskrivarna
här·ads|­skriv·ar·en
substantiv
`radsskrivare
historiskt (titel för) person som var an­svarig för skatteuppbörd i ett fögderi
belagt sedan 1582