publicerad: 2021  
häråt
här|­åt
adverb
[hä´r-] el. med två huvudtryck
i riktning mot (om­rådet kring) denna plats där talaren eller dylikt befinner sig
JFR hitåt
ni måste vända er här­åt om ni ska kunna höra mig
belagt sedan 1741