publicerad: 2021  
hästspark häst­sparken häst­sparkar
häst|­spark·en
substantiv
häs`tspark
spark av häst
äv. bildligt, sär­skilt om hård spark el. hårt slag, t.ex. i tennis var­dagligt
hans häst­spark till serve
belagt sedan 1952 (i bildlig betydelse)