publicerad: 2021  
högtalare hög­talaren, plural hög­talare, bestämd plural högtalarna
hög|­tal·ar·en
substantiv
`gtalare
apparat som kan (åter)om­vandla elektriska signaler till ljud spec. som del av radio- el. grammofon­anläggning eller dylikt
högtalaranläggning; högtalarsystem
ur hög­talarna strömmade skval­musik; en in­byggd stereoanläggning med hög­talare vid bak­sätet
spec. äv. för förstärkning av ljud som produceras på platsen (ibland utan att först om­vandlas till elektriska signaler)
högtalarbil
genom de skrällande hög­talarna mässades tåg­tiderna; med hjälp av 20 hög­talare spred partifunktionären sitt budskap över torget
belagt sedan 1924