publicerad: 2021  
säsong säsongen säsonger
säs·ong·en
substantiv
[-åŋ´]
tids­period som präglas av viss aktivitet vanligen knuten till någon års­tid
säsongstart; badsäsong; dödsäsong; högsäsong; jaktsäsong; kräftsäsong; sommarsäsong; turistsäsong; vintersäsong
(under) säsongen
det är inte säsong för jord­gubbar nu
spec. i nöjes­sammanhang
teatersäsong
Hamlet­föreställningen var säsongens höjd­punkt
spec. äv. i sport­sammanhang, ibland om (nästan) ett helt år
hon spelade fem säsonger för klubben; han fick säsongen förstörd av skador
belagt sedan ca 1750; av franska saison 'års­tid; säsong'; av lat. sat´io '(tid för) sådd'