publicerad: 2021  
högvatten högvattnet
hög|­vatt·net
substantiv
`gvatten
(onormalt) hög vattennivå i vatten­drag
JFR flod 2
sär­skilt högsta vattennivå under flod
belagt sedan 1851