publicerad: 2021  
högvilt hög­viltet
hög|­vilt·et
substantiv
`gvilt
vanligen koll. (grupp av) ville­bråd som förr bara furstar och adels­män fick jaga nu­mera i Sverige om älg och hjort och äv. om t.ex. björn och rå­djur
ofta bildligt kända och efter­sökta personer vars liv på ett själv­klart sätt intresserar all­mänheten
JFR kändis
journalisterna jagade hög­vilt; det var mycket hög­vilt i staden under film­festivalen
belagt sedan 1898; jfr tyska Hochwild med samma betydelse