publicerad: 2021  
hörsägen hörsägnen hörsägner
hör|­säg·nen
substantiv
`rsägen
i ett få­tal ut­tryck (en­bart) muntlig över­föring av med­delande vanligen med an­tydan om viss osäkerhet
(genom) hörsägen
de flesta känner till händelsen åt­minstone genom hör­sägen
belagt sedan 1521