publicerad: 2021  
hövlig hövligt hövliga
höv·lig
adjektiv
`vlig
som visar rimlig yttre aktning och upp­märksamhet mot andra om person
hövlig (mot någon)
man måste vara hövlig mot sina gäster
äv. om handling och dylikt
tala i en hövligare ton; en hövlig förfrågan
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska höveliker 'passande; ståtlig; belevad'; av lågtyska höflik med samma betydelse; bildn. till 2hov!!, allt­så eg. 'så­dan man är vid hovet'