publicerad: 2021  
iaktta iakttog iakttagit iakttagen iakttagna, presens iakttar
även åld.
iakttaga iakttog iakttagit iakttagen iakttagna, presens iakttager
verb
i`aktta el. i`akttaga
1 komma att upp­täcka något
någon iakttar någon/något/sats
någon iakttar någon
någon iakttar något
någon iakttar sats
han blev iakt­tagen av en förbipasserande; fågeln har iakt­tagits på ett fler­tal platser i Sverige; symtomen kunde iakt­tas långt före in­sjuknandet
äv. betrakta
han iakt­tog henne upp­märksamt; hon kände sig iakt­tagen
belagt sedan 1680
2 bete sig i enlighet med
någon iakttar något
iakt­ta landets religiösa seder; före­taget av­skedade henne utan att iakt­ta lag­stadgad uppsägnings­tid
äv. försvagat
iakt­ta försiktighet; iakt­ta tystnad
belagt sedan 1648
iakttaiakttagande