publicerad: 2021  
iakttagelse iakt­tagelsen iakt­tagelser
i·akt|­tag·els·en
substantiv
i`akttagelse
(visst) resultat av att iakt­ta med synsinnet; särsk. om något som bör upp­märksammas
en iakttagelse (om någon/något/sats)
en iakttagelse (om någon)
en iakttagelse (om något)
en iakttagelse (om sats)
en iakttagelse (sats)
intressanta iakt­tagelser; skarpa iakt­tagelser; flera iakt­tagelser av okända flyg­plan
äv. all­männare resultat av studium
NN:s iakt­tagelse att de allra fattigaste sällan emigrerade
belagt sedan 1749