publicerad: 2021  
iakttagare iakt­tagaren, plural iakt­tagare, bestämd plural iakttagarna
i·akt|­tag·ar·en
substantiv
i`akttagare
person som iakt­tar något
en iakttagare (av något)
en skarp­synt iakt­tagare; en reporter måste vara en upp­märksam iakt­tagare
belagt sedan 1871