publicerad: 2021  
idegran ide­granen ide­granar
ide|­gran·en
substantiv
i`degran
ett (ofta busk­formigt) träd med platta, mjuka barr och röda bär­liknande frö­höljen i stället för kottar
idegranshäck
ide­granen saknar harts­kanaler och kåda
äv. om när­besläktade (ofta odlade) arter
idegransväxter
japansk ide­gran
belagt sedan 1685; identiskt med tyska Eibe, engelska yew, franska if med samma betydelse