publicerad: 2021  
idéhistoria idéhistorien
kortform för idé- och lärdomshistoria
idé|­hist·ori·en
substantiv
ide`historia
(vetenskapen om) forskningens och tänkandets historia
belagt sedan 1921