publicerad: 2021  
idel
adverb
i´del
med ute­slutande av allt annat än det som fram­går av samman­hanget
idel världs­artister på galan; de fick idel lov­ord för sina in­satser
idel ädel adel se adel
vara idel öra se öra
belagt sedan 1538; av lågtyska idel 'ren; tom; fåfäng(lig)'; ev. besläktat med 1id!!
Idel ädel adel. Cello (kåsören Olle Carle), 1940