publicerad: 2021  
identitetskort identitets­kortet, plural identitets­kort, bestämd plural identitets­korten
id·ent·itets|­kort·et
substantiv
identite`tskort
dokument som säkert styrker inne­havarens identitet
man måste visa identitets­kort när man hämtar ut pengar på banken
belagt sedan 1872