publicerad: 2021  
handling handlingen handlingar
handl·ing·en
substantiv
han`dling
1 (en­staka) yttring av mål­inriktad verksamhet spec. om verksamhet som bedöms som nöd­vändig i visst läge
drifthandling; kulthandling
handlingen (att+verb)
aktiv handling; en symbolisk handling; en brottslig handling; en handlingens man; det är dags att skrida till handling; vi måste om­sätta de vackra ambitionerna i handling
i diplomatiska samman­hang ibland med fixerad betydelse
regeringen betraktar grann­landets protestnot som en ovänlig handling
gå från ord till handling se ord
belagt sedan 1587; till handla
2 kedja av händelser som bildar stomme i berättelse
(någots) handling handlingen (i något)
handlingen i berättelsen till­drar sig på 1700-talet; det var svårt att komma in i handlingen i filmen
belagt sedan 1819
3 skriftligt vittnes­börd som in­tygar eller dokumenterar något och som ofta god­tas bara i original­versionen
identitetshandling; originalhandling; värdehandling
studera handlingarna i målet; ta vara på passet och de andra handlingarna
all­män handling (offentlig) handling som förvaras hos en myndighet
lägga något till handlingarna lämna något utan av­seendeut­skottet tog del av rapporten och lade den till handlingarna ○ äv. bildligten medioker deckare som man lätt lägger till handlingarna
offentlig handling all­män handling som inte är hemlig
belagt sedan 1529