publicerad: 2021  
ignorera ignorerade ignorerat
verb
ignore´ra [iŋn-]
(ge sken av att) inte fästa av­seende vid
någon ignorerar någon/något/sats
någon ignorerar någon
någon ignorerar något
någon ignorerar sats
landet ignorerade in­gångna av­tal; talaren ignorerade in­passet
spec. ge sken av att inte märka någons när­varo eller dylikt
hon ignorerade full­ständigt ex­maken på festen
belagt sedan 1820; av lat. ignora´re 'vara okunnig om'
ignoreraignorerande, ignorering, ignorans