publicerad: 2021  
ikebana ingen böjning
substantiv
ikeba´naofta främre a som i "katt"
en japansk metod att arrangera blommor
ikebana har starkt på­verkat ut­vecklingen av moderna väster­ländska blomster­arrangemang
ibland äv. om sådant blomster­arrangemang, där en upp- och nedvänd pyramid ofta ut­gör ett väsentligt in­slag
belagt sedan mitten av 1970-talet; av jap. ikebana 'levande blommor'