publicerad: 2021  
ikon ikonen ikoner
ikon·en
substantiv
[-å´n]
1 kult­bild i bysantinsk eller öster­ländsk konst­tradition vanligen av Kristus, Maria el. ett helgon
ikondyrkan; ikonmålare
ryska ikoner; ikonerna, dessa "fönster mot evigheten"
belagt sedan 1837; av grek. eiko´n 'bild'
2 grafisk symbol på bild­skärm symboliserande program, dokument eller dylikt som kan aktiveras t.ex. genom att man klickar på den
meddelandeikon; startikon
klicka på ikonen så startar programmet
äv. all­männare bild med symbol­funktion
känsloikon
belagt sedan början av 1970-talet
3 person eller före­teelse som har stort värde som samlande symbol och som där­för ofta visas fram (på bild el. på annat sätt)
Che Guevara, en av vänsterns ikoner; en av fot­bollens största ikoner har gått ur tiden
spec. in­om modebranschen
modeikon; stilikon
belagt sedan 1980